ул. Д-р Илия Матакиев 5
Пазарджик,
България
24.3335662
42.1927654
UserLikes
Име: ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ
Адрес: Пазарджик, ул. Д-р Илия Матакиев 5
Телефони: text to image
E-mail: text to image
Отрасъл: Геоложки проучвания
Дейност:

Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания

Ключови думи: инженерногеоложки, хидрогеоложки, проучвания, подземни води, доклад
  • catalog.bg
  • ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

За нас

Фирма ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ ЕООД извършва следните дейности на територията на цяла Южна България, включително и област София:
• Изготвяне на геоложки проучвания, записки, проекти и доклади.
• Хидрогеоложки проучвания за оценка на количествата и качествата на подземните води. Изготвяне на хидрогеоложки доклади, записки, проувания и проекти.
• Изготвяне на документи за издаване на раз
ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ
решения за водоползване и за получаване на концесии.
• Изготвяне на проекти за проучаване и добив на води.
• Изготвяне на инженерногеоложки проучвания, записки, проекти и доклади.
• Проучавания на строителни площадки и земната основа за строителство.
• Консултантска дейност и консултантски услуги.

Фирмата има зад гърба си дългогодишен опит и хиляди изготвени успешни доклади и проучвания. 
Открийте ни в Google+