ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ

ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ

Бургас
Бургас,
България
27.4696982
42.4916927
UserLikes
Име: ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ
Адрес: Бургас, Бургас
Телефони: text to image
E-mail: text to image
Отрасъл: Геоложки проучвания
Дейност:

Инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания

Ключови думи: геолог, геология, геоложки, геоложки проучвания, инженерно геоложки доклад

За нас

Фирма ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД се занимава с:
• Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за строителството;
• Узаконяване водовземане и водоползване от сондажи, включително санитарно-охранителни зони;
• Проектиране на водоснабдителни сондажи;
• Независим контрол при изграждане на сондажи;
• Опитно-филтрационни изследвания;
• Лабораторни изпитвания на земни проби;
• Търсене с геолого-геофизични методи на пресни студени пукнатинни води;
• Консултации.

 

Открийте ни в Google+