Строителство >> Геоложки проучвания

Фирми в отрасъл Геоложки проучвания

 • АКВАТЕХ Р

  Пловдив

  Геологопроучвателни работи

  Фирма АКВАТЕХ Р ООД се занимава с: * Геоложко проучване; * Сондиране; * Почистване и възстановяване дебита на стари тръбни кладенци;
 • СОФГЕО ЛИНТ 2006

  София

  Геоложки, инженерногеоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания

    Фирма СофГеоЛИНТ - 2006 ЕООД е основана през 2006 година, със седалище София, бул. Илиянци 17. Фирмата се занимава с геоложки, инженерногеоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания: • Проектиране; • Консултанска и сервизна дейност в областа на геологопроучвателните...
 • НИКТ ДРИЛИНГ - Геоложки проучвания

  Пазарджик

  Геоложки проучвания. Сондажна дейност.

  Основните услуги, които НИКТ ДРИЛИНГ предлага са следните: • направа на проучвателни хидрогеоложки сондажи с малък диаметър; • предварителни геофизични проучвания за установяване на водно ниво, геоложки граници и други; • изграждане на водоснабдителни сондажни кладенци с дълбочини до 300 метра...
 • ПОЛАН

  Благоевград

  Геоложки проучвания

  ПОЛАН ООД - Благоевград Фирма ПолАн ООД извършва технологично повтарящи се и специални - взривни работи, проектански услуги, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, професионални пиротехнически спектакли, заря и илюминации на територията на цялата страна. Фирмата е създадена през 2005 година...
 • ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ

  Бургас

  Инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания

  Фирма ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ ЕООД се занимава с: • Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за строителството; • Узаконяване водовземане и водоползване от сондажи, включително санитарно-охранителни зони; • Проектиране на водоснабдителни сондажи; • Независим контрол при изграждане...
 • ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ

  СОФИЯ

  Инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания. Изпитвателна лаборатория Земна и скална механика

 • ТИТОН 999

  София

  Геоложки проучвания

  ТИТОН 999 се занимава с: - Изготвяне на Геоложки доклад. - Приемане на земната основа съгласно ЗУТ. - Геотехническа експертиза за устойчивост на терена. - Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване. - Физико-механични, якостни и деформациони показатели на строителните почви в активната зона...
 • ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

  Пазарджик

  Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания

  Фирма ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ ЕООД извършва следните дейности на територията на цяла Южна България, включително и област София: • Изготвяне на геоложки проучвания, записки, проекти и доклади. • Хидрогеоложки проучвания за оценка на количествата и качествата на подземните води. Изготвяне...
 • ГЕО ЕКО КОНСУЛТ

  София 1142, ул. Карнеги 4, ет.4, тел. Геоложки и екологични проучвания
 • ГЕОЛОГИЯ ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ

  Варна 9000, бул. Сливница 93, ет. 1, тел. Геолого - проучвателна дейност
67 резултата в 7 страници
Открийте ни в Google+